top of page

Besegra ditt ego och erövra kvalitet!

Att bygga muskler handlar mera om metodik och teknik än om råstyrka. Detta påpekande känns kontraintuitivt för många som inte själva ägnar sig åt att skulptera sina muskler med hjälp av hantlar och stänger, men när de väl äntrat denna ljuvliga värld av smärta - jag menar, denna njutningsbara värld av träning - så kommer de snabbt att anamma sanningen i dessa ord.


Daniel Schou, Personlig Tränare i Uppsala


Om du tränar för att åstadkomma en mejslad och muskulös fysik, då kommer du att behöva lära dig ett stort antal tekniker kopplade till de många olika övningar du behöver utföra på regelbunden basis.


Du kommer även att finna dig tvungen att förläna kvalitet till din träningsattityd, dina prestationer på gymmet och komponerandet av dina träningsprogram. Sammantaget kommer detta att innebära krav på att besitta mycket kunskap, outtömlig motivation och en väl utvecklad förmåga till kontinuitet och hårt arbete.

Daniel Schou, PTiUppsala


Utöver allt detta kommer du att regelbundet behöva utvärdera din träning och de resutat den alstrar. Du kommer att behöva vara redo att anpassa dig och genomföra förändringar.


På gymmet kräver erövrandet av kvalitet att egot tyglas. Oftare än inte kräver ett fullgott utförande av en övning att du använder en vikt som är lättare än vad du skulle kunna hantera om förflyttandet av vikt - snarare än en mejslad, estetisk fysik - var din prioritet./Daniel Schou

Daniel Schou, Personlig Tränare Uppsala

#DanielSchou #PTiUppsala #PersonligtränareiUppsala

Recent Posts

Read more about...

Read more about the different muscle groups...

Burning Fat

bottom of page